Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

ZARZąDZANIE ZESPOłEM

Szkolenie dedykowane dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących podnieść kometencje w zakresie zarządzania zespołem. Szkolenie pozwoli zdobyć umiejętności efektywnego zarządzania zespołem, a tym samym osiągania wyznaczanych celów firmowych.

Program...

Więcej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Tytuł szkolenia: Zarządzanie zespołem
 2. Czas realizacji 16h (2 dni)
 3. Szkolenie dedykowane dla: managerów, liderów zespołów

NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAżY

Szkolenie " Nowoczesne techniki sprzedaży" przygotowaliśmy z myślą o osóbach, którym zależy na doskonaleniu umiejętności sprzedażowych, budowaniu trwałych relacji z istniejącymi klientami, oraz zdobywaniu nowych partnerów biznesowych.

 

Mo...

Więcej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Tytuł szkolenia: Nowoczesne techniki sprzedaży
 2. Czas realizacji 7h

POZYSKAć I ZATRZYMAć NAJLEPSZYCH PRACOWNIKóW

Jeżeli:
- Zmagasz się z problemem pozyskania i utrzymania pracowników
- Chcesz dowiedzieć się jak pozyskiwać wartościowych pracowników
- Chcesz nauczyć się identyfikować mocne strony oraz style zachowania kandydata
- Chcesz zobaczyć jak budować lo...

Więcej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Tytuł szkolenia: Jak pozyskać i zatrzymać najlepszych pracowników?
 2. Czas realizacji 16h (2 dni)
 3. Szkolenie dedykowane dla: pracowników działów HR,menedżerów, liderów zespołów

EFEKTYWNOść OSOBISTA I ZARZąDZANIE CZASEM

 

Organizacja czasu pracy i efektywność osobista – praktyczny warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych 

Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności w zakresie planowania pracy własnej oraz:

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Tytuł szkolenia: Efektywność osobista i zarządzanie czasem.
 2. Czas realizacji: 16h (2 dni)
 3. Szkolenie dedykowane dla: wszystkich osób chcących doskonalić efektywność osobistą

PROFESJONALNA OBSłUGA KLIENTA W TRUDNYCH SYTUAJACH

Praktyczny warsztat dla wszystkich osób zajmujących się obsługą klienta.

 

MODUŁ I. Techniki modelowania postaw klienta

 • Przewaga konkurencyjna – Reguła SUPER w profesjonalnej obsłudze klienta    ...

  Więcej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Tytuł szkolenia: Profesjonalna obsługa klienta w trudnych sytuacjach
 2. Czas realizacji: 7h
 3. Szkolenie dedykowane dla: osób zajmujących się obsługą klienta

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

MODUŁ I. Ochrona danych osobowych według obowiązujących przepisów

 

 • ochrona danych osobowych w systemie prawa polskiego;
 • zasady przetwarzania danych osobowych;
 • <...

  Więcej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Tytuł szkolenia: Ochrona danych osobowych
 2. Czas realizacji: 7h
 3. Szkolenie dedykowane dla: osób uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych oraz właścicieli firm.

Poznaj naszą kadrę

poznaj naszych trenerów