Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

Renata Tomczyk

W oparciu o mentoring, doradztwo i szkolenia stosując narzędzia coachingowe projektuje wielostopniowe programy rozwijające kompetencje i umiejętności kadry i pracowników. Jest autorem licznych zintegrowanych projektów w ramach zastosowania tych narzędzi.

Strateg, trener zarządzania w administracji i biznesie, konsultant w obszarze przedsiębiorczości, nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, twardego i miękkiego ZZL/HRM. Doradca, konsultant, mentor, coach biznesowy.

Teoretyk i praktyk z 11-letnim doświadczeniem.

 

Certyfikowany trener PARP - z 3 obszarów

  • organizacja i zarządzanie w administracji i biznesie
  • HR twardy i miękki - zarządzanie przez kompetencje
  • kompetencje osobiste, społeczne, managerskie 

 

  1. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie firmą.
  2. Absolwentka Studiów Doktoranckich IPISS w Warszawie z zakresu ekonomii i zarządzania. 
  3. Certyfikowany Business Trainer - Akademii Trenera Uczelni im. L. Koźmińskiego i Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, Certyfikowany Business Coach - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Uczelnia im. H. Chodkowskiej w Warszawie
  4. Certyfikowany wykładowca/trener przedsiębiorczości NBP w zakresie ekonomii i finansów. Długoletni wykładowca przedmiotów ekonomicznych oraz przedmiotów z zakresu zarządzania na uczelniach wyższych, w policealnych szkołach zawodowych, w liceach. 
  5. Certyfikowany specjalista branżowy/egzaminator/trener/autor i recenzent merytoryczny Instytutu VCC (Vocational Competence Certificate) - londyńskie certyfikacje zawodowe w zawodzie: Pracownik Obsługi Biurowej i sekretarka


Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod i procesów zarządzania firmą, przedsiębiorczości i metodologii sporządzania biznes planów oraz budowania strategii marketingowych i reklamowych.

Realizuje szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych tj. kultura i etyka zawodowa, autoprezentacja, efektywne zarządzanie czasem, metody radzenia sobie ze stresem, treningi asertywności, kreatywności, itp. a także z zakresu kompetencji menedżerskich tj. przywódczość i lider zmian organizacyjnych, budowanie zespołu i wywieranie wpływu.
Prowadzi procesy szkoleniowe z zakresu ZZL m.in. rekrutacji i selekcji, zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowniczym, ocen okresowych, motywacyjnych systemów pozapłacowych, outplacementu. 

Wykonuje projekty z zakresu twardego HR tj. sporządzanie i analiza dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych, a także profesjonalnego prowadzenia biura oraz sporządzania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.