Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

Elżbieta Damm

Urzędnik, mediator, prawnik, trener, wykładowca, prezes zarządu Stowarzyszenia "Mediatorzy Polscy" z siedzibą w Rzeszowie. 
Lider zespołu, koordynator, inicjator projektów z wysokimi kompetencjami interpersonalnymi i organizacynymi oraz praktyczną umiejętnością stosowania technik negocjacji i mediacji. Znajomość zagadnień związanych z interpretacją i zastosowaniem aktów prawnych w praktyce z kilkuletnim doświadczeniem pracy atywizującymi metodami szkoleniowymi jako trener i wykładowca. 

Współpraca z NGO's, instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz z samorządami.