Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

Szkolenia RPO

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:

 • Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na lata 2014-2020;
 • Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
 • Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 • Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
 • Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 • Ochrona danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych projektów – nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Kwalifikacja przedsięwzięć pod kątem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 71);
 • Pomoc publiczna oraz rekompensata w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 •  Realizacja oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na obszary tematyczne, w tym: rynek pracy, wykluczenie społeczne, edukacja, RLKS;
 • Problematyka uwzględniania aspektów społecznych/klauzul społecznych w zamówieniach udzielanych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Aktualne wymogi Prawa budowlanego w kontekście realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Szkolenia odbędą się w następujących lokalizacjach:
 

 • Toruń
  Business Link, ul. Włodzimierza Łokietka 5,
  Kościuszko Business Point, ul. Kościuszki 71,
   
 • Bydgoszcz  
   
  Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2,
   
 • Włocławek
  Garage Hotel, ul. Toruńska 113.
   

 Formularz zapisu na szkolenia na stronie:

KLIK!

Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz. 8.30, a kończą o godz. 15.45.

Z uwagi na duże zainteresowanie omawianą ofertą szkoleniową zachęcamy do bezzwłocznego zgłaszania uczestników.

Z jednej instytucji może zgłaszać się kilka osób na jedno szkolenie, dana osoba może wziąć udział w szkoleniach o różnej tematyce.

Zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na adres: szkoleniarpo@kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do zapisów.