Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

Projekt aktywizacji dla mieszkanek Inowrocławia

 

 

PROJEKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ MIESZKANEK INOWROCŁAWIA!

Firma Training House w okresie od 1.04.2019 do 31.08.2020 roku realizuje projekt „Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkanek Inowrocławia”, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez nabycie nowych umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, a także nowych kompetencji społecznych wśród 18 kobiet z miasta Inowrocławia.

Do projektu przystąpiło 18 mieszkanek Inowrocławia, które:

- korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- mają ustalony III profil pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach projektu „Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkanek Inowrocławia” zrekrutowano docelową grupę uczestniczek.

Panie aktualnie biorą udział w następujących formach wsparcia:

a) spotkanie opracowujące IŚR

b) doradztwo zawodowe

c) warsztaty „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”

d) warsztaty „Trening motywacyjny”

e) warsztaty „Trening kreowania własnego wizerunku”

f) „Trening kreowania własnego wizerunku”

g) symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

h) kursy zawodowe

i) 5 miesięczne staże zawodowe

j) indywidualne poradnictwo psychologiczne

W ramach projektu uczestniczki skorzystały z bezpłatnej stylizacji w salonie fryzjerskim, otrzymały strój do pracy i wzięły udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

KONTAKT DO NAS !

Telefon: 519 710 373

mail: zapisyprojekt@th-szkolenia.pl
Biuro projektu: ul. Nowa 2; 88-100 Inowrocław

 

Załączniki:

Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu.
Regulamin projektu.